S14bbb.jpg
S14bbb.jpg

Loopbaanbegeleiding


SCROLL DOWN

Loopbaanbegeleiding


Je kan bij mij terecht voor loopbaanbegeleiding
en life coachings

In samenwerking met Human Results en de VDAB, bied ik loopbaanbegeleiding aan voor professionals en zelfstandigen in Vlaanderen. Meer en meer werkende mensen stellen zich vragen over de koers van hun loopbaan en zoeken hierin begeleiding. Ik help mensen graag bij de oriëntatie van henzelf op de arbeidsmarkt. Dit kan sterk bijdragen aan het (werk)geluk van de zoekende persoon en zijn omgeving. We brengen samen je sterktes en talenten in kaart, bepalen samen je professionele doelen en werken een realistisch en stapsgewijs coachingtraject uit om die doelen te bereiken. Ik help je om de stappen te zetten die nodig zijn om beter te functioneren in je job of onderneming.

We werken met andere woorden samen aan wie je bent, wat je kan en wat je wilt

Ik richt mij in de loopbaanbegeleidingen specifiek op:

  • Twintigers en Dertigers

  • Mensen met ondernemende plannen of starters

  • Ondernemers die willen werken aan hun missie en visie, die dichter bij hun purpose/raison d'être, hun Why/How/What (cfr. Simon Sinek) wensen te komen en ondernemers met performance vraagstukken.

  • Gemeenschappelijke noemer bij veel van mijn klanten is perfectionisme. Enkele kenmerken van perfectionisme zijn mensen die kampen met bevestigingsdrang, onzekerheid, laag zelfbeeld, uitstelgedrag, pleasers, hyperventilatie, ... ). Ik heb tussen mijn klanten ook veel creatievelingen en/of hoogbegaafden.

  • ... Natuurlijk is iedereen welkom met een vraag rond zijn loopbaan, passie(s) en talenten

Een loopbaanbegeleiding legt soms andere levensvraagstukken bloot, die dan kunnen leiden naar een life coaching of andersom. Vele mensen worstelen vandaag met vragen rond zingeving, hun doel in het leven, zelfvertrouwen, onzekerheid,… Door mijn eigen levenservaring en de nodige opleidingen kan ik je bijstaan in je zoektocht, dit in een veilige setting. Ik ontwikkelde een 20 stappenplan om het leven van je dromen te realiseren.