7. Story telling - M3b.jpg
6. Expertise - S7.jpg
S32.jpg
7. Story telling - M3b.jpg

Expertise


SCROLL DOWN

Expertise


Door ervaringen uit mijn familiegeschiedenis en gevoel voor sociale rechtvaardigheid, studeerde ik criminologie. Na deze studie werkte ik 10 jaar als justitie-assistent met mensen met een alternatieve gerechtelijke maatregel (geen geldboete of gevangenisstraf). Dit kon een probatiemaatregel zijn, een autonome werkstraf, vrijheid onder voorwaarden, voorwaardelijke invrijheidstelling of elektronisch toezicht. Daar deed ik veel ervaring op in mensgericht werk. Het was een job met een sterk interdisciplinair, adviserend, controlerend en bemiddelend karakter. We kregen er opleidingen rond communicatie, weerstand en systeemtheorie. Ik volgde zelf nog een opleiding tot psycho-energetische coach bij Thimotheus.

Naast mijn loopbaan bij justitie had ik van jongs af een loopbaan in de horeca waar ik werkte als kelner of zaalverantwoordelijke. Dit zorgde in mijn leven voor een goede balans met mijn job bij justitie. Zodoende deed ik ervaring met commercieel werk op en als leidinggevende. De liefde voor de horeca is er nog steeds. Daarom maak ik graag tijd vrij om af en toe te werken op events. Presentatieopdrachten op events behoren tevens tot mijn expertise.

 

Always remember to fall asleep with a dream and to wake up with a purpose

 

Tijdens een lange reis naar Indië in 2012 ontstond mijn eerste ondernemingsproject. Daar kreeg ik de smaak volledig te pakken om zelfstandig te worden. Eerst in een heel andere sector en functie dan voorheen, namelijk als sales en business development in hernieuwbare energie. Ik werkte in deze sector met veel passie omdat de onderliggende driver in mijn ondernemen duurzaamheid is. De volatiliteit in deze sector deden mij echter besluiten om andere oorden te gaan opzoeken en zo kwam ik terug bij mijn grootste passie, de mens.

Sinds begin 2015 werk ik als coach, trainer en doe ik aan business development in HR People Analytics. In september 2016 begon ik aan mijn opleiding ‘senior adviseur innovatieve arbeidsorganisatie’ aan de Antwerp Mgmt School i.s.m. Flanders Synergy. Ik startte deze opleiding om meer kennis en zicht te verwerven en omdat dit een goede kapstok vormt voor al de activiteiten die ik doe. Op het programma begin volgend jaar staan ook nog een opleiding Change Mgmt en in het najaar een opleiding tot internationaal erkend coach. In tussentijd blijf ik mijzelf bijscholen op autodidactische wijze en door te leren van andere professionals

 
6. Expertise - S7.jpg

Story telling


Story telling


Van jongs af aan stelde ik me veel vragen. ‘Waarom?’ Waarom ga ik naar school? Waarom krijg ik die en die vakken? Waarom is dit zo georganiseerd? Waarom doen we dit allemaal? Eens ik in mijn puberteit kwam, begonnen de grote levensvragen te komen. De grote Why van het bestaan. Er ontstond een persoonlijke zoektocht naar een geluksformule. Ik zocht dit in materiële zaken, in status, in verre en lange reizen, in feestgedruis,… Op het einde van één van die lange en verre reizen, werd me duidelijk dat je als mens een hoger doel nodig hebt om voor te leven. Wanneer je dit vindt en je hier naartoe werkt, maakt dit je gelukkig. Het geeft veel zin aan je leven. Het gaat er volgens mij om dat je de Why van je eigen leven ontdekt, je talenten en passies omzet in competenties en hier volledig voor gaat.

S32.jpg

Pay it forward


Pay it forward


Ik studeerde criminologie door ervaringen uit mijn familiegeschiedenis, door het interdisciplinair karakter van de studie, door interesse in de menselijke psyche en gedrag, door interesse in het deviante en door een affiniteit met de sociaal zwakkeren of uitgestoten uit onze maatschappij. 5% van mijn tijd per maand en 5% van mijn winst steek/geef ik terug aan daklozen en (ex-) gedetineerden. Dit door middel van mijn workshops en training vrijwillig aan te bieden in opvangcentra voor daklozen en gevangenissen. Ik geloof sterk dat we allen verbonden zijn en dat we iedereen dienen te integreren in het bredere verhaal.